Finansmotion 43/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 43/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ombyggnad av m/s Skarven, anslaget utgår

 

Det har framkommit att möjligheten att klassa om m/s Skarven till lastfartyg innebär att man kan transportera brandfarligt gods på fartyget, varför ombyggnaden som föreslå under momentet är onödig.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att anslaget under moment 48.20.70 Anskaffning av fartyg och färjor (R) utgår. 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

Danne Sundman