Finansmotion 43/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 43/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2001-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Att anslaget under moment 46.44.76 Ålands naturbruksskola, lösdriftsladugård om 500.000 euro utgår

 

 

Lantmannaskolan som för övrigt är dyr i drift har för avsikt att under nästa år bygga en lösdriftsladugård. Med den kännedom jag har om nämnda skola anser jag att detta måste stoppas. Jag har dock full förståelse för att eleverna bör få undervisning inom detta område. Ett betydligt bättre sätt att erhålla behövlig undervisning är att ordna den hos befintliga mjölkbönder vilka naturligtvis skall ha rejält betalt för sin insats. Fördelen med detta system är att landskapet inte behöver kasta ut 3 miljoner mark, eleverna får en realistisk undervisning samt mjölkbonden får extra inkomster.

 

Med stöd av ovanstående föreslår jag

 

att anslaget om 500.000 euro under moment 46.44.76 Lösdriftsladugård utgår.

 

 

Mariehamn den 16 november 2001

 

 

Ronald Boman