Finansmotion 44/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 44/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under 45.52 Naturvård

 

 

Åland har en fantastisk natur och dess fauna är värd att uppmärksammas. Det har länge diskuterats någon form av naturrum på Åland. Ett naturrum kunde också användas i undervisningssyfte i bl.a. biologi men allra främst inom miljövård. Där kunde elever få ta del av t.ex. havets eutrofiering. Ett naturrum kan också var en turistattraktion. Vi ser inte att landskapet behöver vara ägare av ett naturrum på Åland. Företrädesvis kunde miljöorganisationer, privatpersoner och företag vara investerare och sköta driften. Landskapets miljöbyrå kunde däremot vara initiativtagare, samordnare och eventuellt en liten delägare så att de åländska eleverna kunde tillgodogöra sig miljöarbetet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att det till motiveringen under kapitel 45.52 fogas ett tillägg som som lyder som följer: ”- Under året utreds anläggandet av ett naturrum på Åland avseende på hur det kunde organiseras, finansieras och hur driften skulle skötas. Dessutom utreds lämplig placering”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Danne Sundman