Finansmotion 44/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 44/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Att anslaget under moment 46.44.76 Ålands naturbruksskola, lösdriftsladugård om 500.000 euro utgår

 

 

Landskapsstyrelsen har inte i sin motivering framfört sådana behov och skäl till byggandet av en lösdriftladugård. Med beaktande av att budgeten har ett enormt underskott föreligger inte heller försvarbara argument för ett dylikt förslag. Dessutom kan det ej anses vara klarlagt hur och i vilken omfattning verksamheten vid naturbruksskolan skall drivas i framtiden. Anslaget bör således utgå.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget om 500.000 EUR under moment 46.44.76 utgår.

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman