Finansmotion 44/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 44/2010-2011

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utbyggnad av GC-vägnätet, ändring av motivering

 

 

Vid nybyggnation av vägar har separata gång- och cykelbanor byggts. Det finns fortfarande hårt trafikerade vägsträckor på Åland som saknar separat gång- och cykelbana. En sådan sträcka är mellan Lemströms kanal och Söderby i Lemland. Vägsträckan är hårt trafikerad inte minst av tunga transporter till och från Långnäs hamn. Behovet av en gång- och cykelbana är stort. På sträckan Mariehamn – Långnäs är det bara det här avsnittet som saknar separat GC-väg. Vidare har löften givits att förverkliga en GC-väg till Järsö vilket skulle vara viktigt eftersom vägen ut till Järsö är livligt trafikerad av boende i området, av cykelturister samt av besökare till Andersudde och stadens fritidsområde. En GC-väg kunde förverkligas så att GC-vägen delvis byggs som en träkonstruktion längs med vägbankarna för att vara skonsam mot miljön och dessutom till ett lägre pris.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) ändras så att  förteckningen rubricerad ”Vägprojekt som projekteras och vägplan uppgörs och fastställs” kompletteras med följande:  ”Lemströms kanal – Söderby g/c väg" samt "Mariehamn – Järsö g/c väg”.

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

 

Fredrik Karlström

Danne Sundman