Finansmotion 45/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 45/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget och ändring av motiveringen under moment 33.40.88 Överlåtelse av fastigheter

 

Landskapsregeringen föreslår att kommuner skall få förtur/ensamrätt på att köpa landskapets fastigheter. Detta är fel, fastigheterna bör utbjudas på den öppna marknaden och säljas till högst bjudande. Det innebär att också kommuner kan vara köpare. Vidare föreslås ett ökat anslag för att snabba upp försäljningen av lokaler som landskapet äger och inte använder och att samtliga fastigheter överförs till ett fastighetsbolag för att samla resurserna och effektivisera samt möjliggöra en konkurrensutsättning på sikt. Ytterligare föreslås att en utredning görs huruvida det skulle vara lämpligt att sälja också sådana fastigheter som används av landskapsförvaltningen till privata aktörer såsom t.ex. försäkringsbolag för att sedan hyra tillbaks dem och på så sätt få en flexibilitet i fastighetsbeståndet som då kan anpassas efter behov och på sikt få ner kostnaden för bl.a. fastighetsunderhåll. En sådan utveckling sker öster och väster om Åland.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

1. att anslaget under momentet höjs med 500.000 EUR

 

2. att första stycket i motiveringen ersätts med följande:”Landskapet säljer fastigheter som inte används till egentlig landskapsförvaltning och är lämpliga att avyttras enligt den utredning som uppgjorts. Försäljningen sker till högst bjudande på den öppna marknaden. Samtliga landskapets fastigheter överförs till ett fastighetsbolag för att samla alla resurser och få en effektivare användning av dem och på sikt kunna konkurrensutsätta fastighetsförvaltningen. Vidare utreds möjligheten att avyttra också sådana fastigheter som används av landskapsförvaltningen och sedan hyra dem för att få en nödvändig flexibilitet i fastighetsbeståndet och på sikt nedbringa kostnaden för fastighetsunderhåll.”

                     

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström