Finansmotion 45/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 45/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Förändring av motiveringen för moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

 

Trafiksäkerhetssituationen för den lätta trafiken i Söderby Lemland som skall korsa landskapsvägen är inte tillfredställande. Landskapregeringen föreslår i budgeten att förverkligande av en gång- och cykeltunnel skall ske först i ett senare skede.

Vi anser att byggande av denna tunnel är en viktig trafiksäkerhetssatsning och föreslår därför att projekteringen av denna påbörjas under år 2008.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att motiveringen till momentet 48.30.77 under rubriken "Övrigt" ändras att lyda enligt följande: ”Beläggningsarbeten utföres för ca 800 000 euro. I övrigt enligt landskapsregeringens beslut under året. Som en trafiksäkerhetsåtgärd påbörjas projekteringen av en gång- och cykeltunnel i Söderby.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Johan Ehn

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson