Finansmotion 46/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 46/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar av motiveringen under moment 48.30.23 Utgifter för underhåll av farleder

 

De grunda farlederna sköts idag av landskapet som upphandlar tjänster av en entreprenör. Inget talar emot att inte också de djupa farlederna borde skötas av självstyrelsemyndigheterna. Det skulle ge möjlighet till att dels införa anpassade farledsavgifter och dels att få behörighet över andra regleringar såsom t.ex. hastighetsbegränsningar. Dessutom är intäkterna betydande från de djupa farlederna och skötseln kan effektiviseras på samma sätt som de grunda farlederna.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under moment 48.30.23: ”Under året uppvaktas riksmyndigheterna och förhandlingar inleds om övertagandet av skötsel också av de djupa farlederna.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm