Finansmotion 46/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 46/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till kapitelmotiveringen under 47.03 Näringslivets främjande

 

 

En vanlig åsikt bland åländska ungdomar när man frågar vilken politisk fråga som är viktig för dem är språkpolitiken. Många ungdomar som söker jobb på Åland nekas det p.g.a icke tillräckliga kunskaper i finska. Detta trots att de flesta läst och kan bra s.k. skolfinska. Åsikten bland ungdomar är entydig – dessa krav är allt som oftast överdrivna, de skulle klara arbetsuppgifterna med glans med de kunskaper de har och arbetsgivarna borde i större utsträckning ta hänsyn till andra egenskaper såsom kompetens och lokalkännedom.På Åland verkande företag kan givetvis fritt anställa vem man vill och självstyrelsemyndigheterna kan inte lägga sig i det. Däremot skulle frågan tjäna på att belysas i en informationskampanj till företagen i samarbete med de åländska näringslivsorganisationerna vilket landskapsregeringen borde ta initiativ till.

 

Med anledning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 47.03 fogas ett tillägg enligt följande: ”Landskapsregeringen tar under året initiativ till en informationskampanj angående språkkrav i det åländska näringslivet i syfte att möjliggöra för åländska ungdomar att i större utsträckning få jobb utgående ifrån rätt krav på nivå på språkkunskaper och där det kunde framgå hur språkbarriären kunde överbryggas.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Danne Sundman

Fredrik Karlström