Finansmotion 46/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 46/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen för moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av självstyrelsegården

 

 

Den viktiga resurs som personalen i landskapets förvaltning utgör arbetar idag under orimliga arbetsförhållanden rent fysiskt. Som landskapregeringen skriver i budgeten är behovet av att skapa tilläggsutrymmen stort. Vi delar landskapsregeringens åsikt att man innan man skrider till konkreta åtgärder behöver ha ett gott beslutsunderlag i form av analyser och planer. Läget är dock sådant att detta utredningsarbete brådskar. Vi anser därför att landskapsregeringen i första tilläggsbudget bör framlägga en konkret plan för hur man avser lösa utrymmesbehoven.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att motiveringen till momentet 43.40.74 kompletteras med följande text: "Landskapsregeringen återkommer i första tilläggsbudget med en konkret plan för hur man avser lösa utrymmesbehoven i landskapets centralförvaltning."

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Johan Ehn

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson