Finansmotion 46/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 46/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 48.20. Sjötrafiken

 

I samband med revisionsberättelsen för 2007 framgick att det internetbaserade bokningssystemet för skärgårdstrafiken ännu inte tagits i bruk. I budgeten för 2009 skriver man att bokningssystemet har öppnats för registrerade användare. Det finns anledning att tro att ambitionsnivån för det nu förevisade systemet är mycket lägre än det som lagtinget i sin politiska beställning efterlyst, nämligen ett Internetbaserat bokningssystem där man kan boka och betala direkt över nätet oberoende på var i världen man befinner sig. Det som nu prövas är ett system för den lokala marknaden som innefattar registrerade användare och innehavare av årskort. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringarna under kapitel 48.20. fogas följande tillägg: Landskapsregeringen vidtar omedelbara åtgärder för att det nya bokningssystemet för skärgårdstrafiken blir ett modernt, användarvänligt och lättförståeligt bokningssystem där alla kan boka och betala direkt över Internet.

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback