Finansmotion 46/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 46/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skärgårdssamarbete (F), höjning av anslaget

 

Landskapsregeringen har den 18 juni 2009 meddelat sina partners i Åboland och Stockholm att man lämnar skärgårdssamarbetet. Ett samarbete som har pågått sedan 1978 inom Nordiska ministerrådets ramar. Under årens lopp har många goda åtgärder genomförts och ett omfattande nätverk på myndighetsnivå och bland politiker harr byggts upp.

     Som motiv för att lämna samarbetet anför regeringen landskapets dåliga ekonomi. Förvisso är situationen allvarlig men i jämförelse med de Åboländska kommunerna har landskapet betydligt större resurser och torde klara den för tillfället ekonomiska nedgången som givetvis drabbar alla parter. Att ensidigt och utan diskussion avbryta ett långvarigt transregionalt samarbete måste av övriga parter samt det nordiska ministerrådet uppfattas som illojalt och egoistiskt. Att under dåliga tider lämna sina grannar i sticket är ingen bra politik.

     Ålands centrala roll i skärgårdssamarbetet gör det svårt för de två övriga parterna att fortsätta om Åland stiger av. Om Åland anser att skärgårdssamarbetet är överflödigt och har tjänat ut sitt syfte bör man ta upp detta med sina parters, diskutera igenom saken och gemensamt fatta beslut om skärgårdssamarbetets framtid. Alla parter har lika ansvar för samarbetet och beslut som påverkar fortsätta samarbetets förutsättningar bör fattas i samråd med de två övriga parterna.. Detta tar tid och därför är regeringens ensidiga beslut att säga upp avtalet förhastat och politiskt oklokt.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 42.05.04 Skärgårdssamarbete (F) höjs med 43.000 euro samt

 

att följande text fogas till momentets motivering: Landskapsregeringen inleder diskussioner med sina partners om skärgårdssamarbetets framtid.

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen