Finansmotion 46/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 46/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till momentet 47.03.88 Aktieteckning i bolag

 

 

Lappo Andelsbank har under ett flertal år betalat in ett stort belopp till Centralandelsbanken genom solidariskt ansvar för bankkrisen i mitten av 90-talet. Reglerna för utlåning har dessutom skärpts så att den maximala utlåningen i förhållande till eget kapital har minskat.

     Kraven på eget kapital är inte anpassade för en liten lokal bank och ekonomiskt motiverade konsolideringar av företag kan leda till problem i kapitaltäckningen. Reglerna är utformade för andra förhållanden och landskapsstyrelsen bör kunna ”korrigera” ett sådant förhållande.

     Lappo Andelsbank har med lokal förankring och kunskap kunnat stimulera utvecklingen av näringslivet med obetydliga kreditförluster. En större, centralt belägen bank kan knappast skapa en liknande finansiell institution för skärgårdens näringsliv.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående förslår vi

 

att 50 euro av anslaget under moment 47.03.88 får användas för en återbetalningsbar medlemsinsats i Lappo Andelsbank och att landskapsstyrelsen bemyndigas att placera högst 500.000 euro av likvida medel i banken.

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Mats Perämaa

Anders Englund

 

 

Leo Sjöstrand

Per-Erik Eriksson

 

 

Lisbeth Eriksson