Finansmotion 47/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 47/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 48.30.22 Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor

 

 

Lemströms kanal är en av Ålands intressantaste trafikplatser. Kanalen och dess omgivning är intressant ur kulturarvaspekt och området är dessutom mycket vackert. Mycket trafik passerar kanalområdet, både på vägen och genom kanalen. Från och med i år har Lemlands kommun beslutat arrangera ”kanalkalas” för att uppmärksamma kanalen. För att utveckla kanalområdet och tillvarata dess potential föreslås att landskapsregeringen i samarbete med Lemlands kommun utarbetar en plan för utveckling av kanalområdet. I planen bör man ta ställning till bl.a. ett café/restaurang inom kanalområdet.

 

Med hänvisning till den ovan anförda föreslår vi

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under moment 48.30.22: ”En plan för utveckling av området kring Lemströms kanal utarbetas under året”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström