Finansmotion 47/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 47/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 45.10.01. Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR)

 

I dag sker en ständig utveckling och förändring av lagstiftning och metodutveckling inom det sociala området. Åland har dessutom delad behörighet med riket i en stor del av sociallagstiftningen. De nuvarande kommunala kursanslagen räcker inte till att tillfredsställa behovet av kurser och vidareutbildning samtidigt som kraven ökar på att socialarbetarna är uppdaterade och har specialkunskaper inom många olika områden. Socialarbetarna skall också vara informerade om alla förändringar i det sociala arbetet som sker genom förändrad lagstiftning och metodutveckling.

     I planen för socialvården anvisas kommunerna en stor mängd olika uppgifter, såsom t.ex. att utveckla handlingsplaner för akuta behandlingssituationer för missbrukare, att arbeta aktivt med förebyggande åtgärder mot alkohol- och narkotikamissbruket, att tillse att personer som kommer i kontakt med kvinnor och barn som utsätts för våld har tillräckliga kunskaper för att hantera problematiken osv. Det är i och för sig bra, men för att alla invånare på Åland skall få lika behandling oberoende av i vilken kommun man bor bör socialarbetarna ges gemensamma utbildningar och fortbildningar som hålls inom de områden som landskapsregeringen anvisar.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under moment 45.10.01 fogas följande text:  De kommunala socialarbetarna ges möjlighet till fort- och vidareutbildning i landskapsregeringens regi för att de ska kunna  upprätthålla och höja sin kompetens. 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Carina Aaltonen

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell