Finansmotion 47/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 47/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ingen avgiftshöjning för ÅHS, sänkning av inkomstanslag

 

Landskapsregeringen föreslår på basen av förslag från ÅHS styrelse att avgifterna inom hälso- och sjukvården höjs. De intäkter som höjda avgifter inbringar beräknas uppgå till 350-400.000 euro. Eftersom tiderna är ekonomiskt oroliga och skyddet för exempel personer med funktionshinder är sämre än i riket är en avgiftshöjning inte lämplig. För de som har små inkomster är höjningar i avgifterna märkbara och betungande.

 

Till den del avgiftsstadgan utformas så att även sjukpensionärer lyder under det lägre högkostnadsskyddet är en positiv förändring. Dock bör systemet formas så att det lägre högkostnadsskyddet gäller från den dag personen sjukskrivs och inte från nästa kalenderårs början. 

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att anslaget moment 35.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster sänks med 400 000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen