Finansmotion 47/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 47/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Dennis Jansson

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS nr 9

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 47.07 Turismen

 

LS har sedan i slutet av åttiotalet delegerat helhetsansvaret för marknadsföringen av Åland till Ålands Turistförbund (ÅTF). ÅTF skall utifrån oklara formuleringar i LS kapitel motiveringen (mom.47.07) försöka lyckas med att tillgodose alla olika turistgrenar. Turistförbundets styrelse består av representanter från flera branscher. ÅTF har genom åren kritiserats för att inte göra tillräckligt, de olika branscherna har alltid i tur och ordning känt att de fått för lite uppmärksamhet trots att de haft representanter i ÅTF:s styrelse.

     Idag har ÅTF ansvar för allt. I beställningen från LS görs ingen skillnad på den marknadsföring som skall väcka intresse för Åland utomlands och den marknadsföring som skall finnas tillgänglig då någon utifrån bestämt sig för att åka till Åland och vill veta mera. Dessa två segment inom marknadsföringen måste särskiljas för att Åland skall få en resultatinriktad marknadsföring utåt.

     I den nya generationens ”turist-Åland” med möjligheter till konsert- och kongresshus, badhus och nya golfbanor måste Åland bli mer professionell i sin marknadsföring utanför Åland. Det räcker inte längre med att delta i några mässor och trycka upp katalogen Ålands skärgård som översätts till en mängd olika språk och sedan distribueras till resebyråer och ett stort antal hushåll i kringregionen. Än mindre skall man tro att Ålands Turistförbunds varumärke skulle göra någon märkbar effekt i helsidesannons i någon svensk kvällstidning tillsammans med ett etablerat rederis varumärke. Rederinäringen har redan åsamkat varumärket Åland negativ image genom sina 35 kronors picknickkryssningar till ”Åland” vilka givit den landbaserade turistnäringen en lågprisprofil.

     Hur gör då Ålands konkurrenter för att lyckas? Med konkurrenter menas inte de andra kommunerna i Finland och Sverige utan de som idag har nära 9 miljoner resenärer årligen, en marknad som rederierna själva lyckats skapa på Östersjön.

     Om vi föreställer oss Åland som en stor kryssningsfärja så har den väldigt mycket att erbjuda. Den har fiske, golf, nöjen, natur, butiker samt tax-free på resan. Om vi skall lyckas marknadsföra denna kryssnings ö måste vi tänka på samma sätt som våra konkurrenter.

     ÅTF kan producera all reklam som skall finnas till hands då resenären fattat intresset och vill besöka Åland. Men all reklam som skall väcka resenärens intresse måste göras av en professionell reklambyrå i respektive land som kan sin marknad. Det är reklambyrån på plats som vet hur man ”triggar” resenären. Motsvarande modell använder framgångsrikt kryssningsrederierna i Sverige och Finland.

     Nyckeln till denna gåta är att dela marknadsföringen av Åland enligt följande.

 

  • Branschorganisationen Ålands Turistförbund r.f. tar fram och tillhandahåller det material som skall vara heltäckande över utbudet på Åland. Guider, info och Internet är de främsta produkter som ÅTF skall producera. Här kan branschen bevaka sina intressen över innehållet i dessa produkter. Anslaget som idag är avsett för marknadsföring enl. 50%:s principen 655.000 euro bantas till 200.000 euro. Turistförbundet fortsätter med all utveckling av turistnäringen som tidigare med oförändrade anslag.

 

  • Ålands Turistråd en enhet direkt under LS med förslagsvis tre anställda som jobbar administrativt under rådets medlemmar. Rådets medlemmar skall ha ett resultatbaserat arvode och bestå av kunnigt och kreativt folk från reklambranschen i Sverige och Finland. Rådet får ett uppdrag att göra varumärket Åland känt samt direkt ansvara för att övernattningarna på Åland stiger från år till år. Rådet upprättar en 5-års plan som kan revideras varje år. Här lägger rådet in sitt veto och anpassar storsatsningarna efter konjunktur och trender. Rådet presenterar varje år sin plan tillsammans med reklambyrån för LS som i sin tur beviljar erforderliga medel för rådet. Här kan medlen som krävs variera eftersom rådet exempelvis. ena året satsar på TV-reklam och andra året på luftballonger över Sverige. Rådets uppgift inte enbart är att marknadsföra Åland gentemot turister utan även att förstärka medvetenheten om Åland i kringregionen. Såsom språk, flagga, status o.s.v.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget i motiveringen till budgetens kapitel 47.07 intar förslaget till omläggning av Ålands turismmarknadsföring enligt ovan angivna riktlinjer.

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Dennis Jansson

Jörgen Strand

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Roger Jansson