Finansmotion 48/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 48/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten

 

 

I samband med att vägen genom Söderby i Lemland byggdes om borde en planskild korsning för den lätta trafiken har byggts i korsningen Norra Söderbyvägen/Valborgsvägen och Lemlandsvägen. Då det inte av olika orsaker gjordes bör projektet förverkligas nu i efterhand.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.30.77 höjs med 170.000,- EUR samt att motiveringen under momentet, under rubriken Trafikområde 3 kompletteras med följande: ”Anslag upptas för förverkligande av en tunnel för gång- och cykeltrafik under Lemlandsvägen i Söderby”.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström