Finansmotion 48/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 48/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel

 

 

Planerna på en fordonsrelaterad aktivitetspark i Eckerö är långt komna och anläggningen kan börja detaljplaneras. Förprojekteringen som stöddes med PAF-medel i 2005-års budget skall enligt beslutet vara slutförd till årsskiftet. Detaljplaneringen av anläggningen kunde lämpligen stödas med PAF-medel under detta moment. Anläggningen är tänkt att byggas i huvudsak av privata investerar och landskapets roll blir endast stödande. Landskapsregeringen bör föra en dialog med aktörerna bakom projektet och i budgeten för 2008 uppta anslag för investeringsstöd som är tillåtet innanför EU:s regelverk.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att ett tillägg fogas till motiveringen under moment 44.20.51 enligt följande: ”Anslaget kan därtill användas för stöd för projekteringen av den planerade fordonsrelaterade aktivitetsparken i Eckerö som en fortsättning på och i enlighet med motiveringen under momentet i 2005 års budget.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

 

Brage Eklund