Finansmotion 49/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 49/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av kapitelmotiveringen under 48.31 Vägunderhållsverksamhet

 

 

I motiveringen ges vägunderhållsenheten rätt att utföra arbete ”åt kommuner och privata mot beställning”. Det kan inte accepteras att samhället konkurrerar med det privata näringslivet på detta sätt. Enheten bör inte utföra sådana jobb som privata leverantörer kan utföra då man inte konkurrerar på lika villkor. Tvärtom borde enheten i största möjliga utsträckning anlita privata underleverantörer och upphandla dessa så att lokal spridning av nyttan erhålles.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att kapitelmotiveringen under kapitel 48.31 ändras så att första stycket ersätts med följande: ”Vägunderhållsenheten handhar skötseln av lands- och bygdevägar, underhållet av broar och färjfästen samt driften av linfärjorna utifrån beställarens anvisningar. Enheten utför uppdrag internt och skall inte konkurrera med privata aktörer. Enheten anlitar i största möjliga utsträckning privata leverantörer för sina uppdrag och minimerar sin egen maskinpark och personal på sikt.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm