Finansmotion 49/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 49/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 44.20.50

 

 

Som känt byggdes två badanläggningar samtidigt på Åland, en i Mariehamn och en i Godby. Detta ifrågasattes av bl.a. Obunden Samling, farhågor fanns att dessa delvis skulle konkurrera inbördes och att driften skulle bli kostsam för driftsbolaget och dess huvudman Finströms kommun som redan har en tyngd ekonomi. Farhågorna besannades tyvärr. Driftsbolaget kämpar med lönsamhetsproblem. Trots detta är det ett faktum att anläggningen finns och används, bl.a. har många nya motionssimmare tillkommit vilket på sikt förbättrar folkhälsan. Lönsamhetsproblem har bl.a. gjort att anläggningen tvingas stänga under sommaren vilket rimmar illa med den ursprungliga tanken att den delvis skulle vara en turistattraktion och dessutom har man tvingats sänka temperaturen i vattnet vilket användare klagat på. I syfte att möjliggöra fortsatt drift borde landskapsregering som finansiär uppta en diskussion med driftsbolaget hur landskapet kan garantera de rätta driftbetingelserna för anläggningen.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att ett tillägg fogas till motiveringen under moment 44.20.50 enligt följande: ”Landskapsregeringen för under året en diskussion med driftsbolaget för Godby simhall / Åland idrottscenter om hur landskapsregeringen kan stöda anläggningen så att kvaliteten på anläggningen kan upprätthållas samt att öppettiderna kan garanteras. Eventuella kostnader för detta kan påföras momentet.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm