Finansmotion 49/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 49/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till moment 46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

 

Undertecknade föreslår att i en separat finansmotion moment 46.13.54 Understöd för ungdomsensemblen Alandia Strings utgår och att de reserverade 50.000 överförs till de verksamhetsmedel som fördelas av Ålands kulturdelegation.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.13.50. höjs med 50.000.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback