Finansmotion 49/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 49/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ekologiskt utvecklingscentrum, tillägg till allmänna motiveringen 

 

Landskapsregeringen föreslår i budgeten för 2010 att Ålands Naturbruksskola läggs ner. Skolan har varit motorn i Landsbygdscentrums verksamhet och dess nedläggning kan även komma att skada närliggande verksamheter som exempelvis 4H. Det är därför viktigt att en relevant verksamhet finns kvar och att motorn i landsbygdscentrum inte stannar.

     Det finns behov av att utveckla den ekologiska odling, dess produkter, marknadsföring och säljkanaler. Därför borde landskapsregeringen överväga att skapa ett ekologiskt utvecklingscentrum. Dess verksamhet kunde tillhandahålla relevanta kurser och utbildning inom landbruk och trädgård, marknadsföring, produktutveckling, landsbygdsföretagande och -turism samt utveckling av försäljning av ekologiska produkter. Möjligheterna är många. Ett ekocentrum behövs som en profilering av Åland som den gröna ön i det blåa havet i strävan efter flera gröna jobb och en hållbar utveckling.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att det till den allmänna motiveringen under rubriken Jord och skogsbruk (s. 32) fogas följande text: ”Landskapsregeringen utreder förutsättningarna att tillsammans med näringslivet och ekologiskt inriktade landsbygdsföretagare etablera ett ekologiskt utvecklingscentrum.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen