Finansmotion 49/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 49/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2001-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Att anslaget under moment 47.49.21 Verksamhetens utgifter, Ålands svinavelsstation om 39.000 euro utgår

 

 

Svinavelsstationen har även denna gång dykt upp i budgetförslaget trots löften om nedläggning, utvärdering och dylikt trams.

     Denna gång har landskapsstyrelsen lovat att stationen under nästa år skall kosta endast 39.000 euro netto och att nollresultat skall uppnås år 2003. Med tanke på att det årligen äskas medel i tilläggsbudgeten för denna svinavelsstation så verkar inte landskapsstyrelsens förhoppningar trovärdiga.

     Jag anser fortsättningsvis att dylik verksamhet skall skötas av det privata näringslivet och motsätter mig bestämt detta anslag.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att anslaget om 39.000 euro under moment 47.49.21 Verksamhetens utgifter - Ålands svinavelsstation utgår.

 

 

Mariehamn den 16 november 2001

 

 

Ronald Boman