Finansmotion 5/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ronald Boman

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om att anslaget under moment 41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål sänks med 240.000 mark

 

Enligt arbetsordning för Ålands lagting 2 kap. 3 § 1 mom. åligger det kanslikommissionen att uppgöra förslag till årsstat för lagtinget. Det är lagtinget som bäst känner de ekonomiska villkoren för verksamheten och i detta specifika fall som gäller medel till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål är det lagtingsgrupperna som bäst vet sina ekonomiska behov. Därför är också de flesta lagtingsgrupper representerade i kanslikommissionen.

     En helt enig kanslikommission har till landskapsstyrelsen lämnat förslag till årsstat för år 2001. Därför har det troligen skett ett uppenbart misstag vid landskapsstyrelsens uppgörande av budgetförslag för år 2001. Under ovan rubricerade moment har i stället för de av kanslikommissionen äskade 855.000 mark införts summan 1.095000 mark. För att rätta till detta misstag bör summan minskas med 240.000 mark.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 41.10.06 Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål sänks med 240.000 mark till 855.000 mark.

                     

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Ronald Boman