Finansmotion 5/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av de allmänna motiveringarna, Social- och miljöpolitik, Socialpolitik

 

 

Landskapets goda ekonomi bör användas till att balansera upp samhällsekonomin, motverka orättvisor och till att ta itu med nuvarande och kommande stora samhällsproblem på sikt.

     En stor fråga för framtiden är den ändrade befolkningsstrukturen där allt fler blir äldre och allt färre finns i arbetsför ålder.

     En annan ojämlikhet är att många pensionärer lever under existensminimum.

 

Nu under, goda år, borde landskapsregeringen dels bygga upp en buffert inför framtiden då både landskapets och kommunernas ekonomi kommer att påverkas markant av behoven inom äldreomsorgen.

Vidare borde den goda ekonomin ge utrymme för ett stöd för att förbättra den ekonomiska situationen för de sämst bemedlade pensionärerna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i allmänna motiveringen under rubriken Socialpolitik stryks den sista meningen i tredje stycket och att det införs ett nytt fjärde stycke med lydelsen: "Landskapsregeringen inför under året ett ålandstillägg för folkpensionärer och andra pensionärer som lever under knappa ekonomiska omständigheter. Landskapsregeringen avsätter från år 2007 och framåt en särskild "pensionärsfond" som skall finnas som buffert för framtida behov."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren