Finansmotion 5/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 42.40. Lagberedningen

 

 

Under en lång följd av år har trycket på lagberedningen varit mycket stort.

 

Organiseringen av lagberedningsarbetet har inte på länge undergått effektiveringsförändringar. De gamla hjulspåren känns tydligen trygga.

 

Under senare delen av 1990-talet fastslog landskapsstyrelsen nya principer för hur lagstiftningsberedningen kunde utvecklas och effektiveras. En modell för hur avdelningarna skulle ges en långt mera betydande roll i arbetet utformades. Denna nyordning implementerades aldrig på ett rimligt sätt av lagberedningen.

 

Ledningsfunktionen på lagberedningen har inte heller undergått någon nämnvärd utveckling.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 42.40 Lagberedningen fogas följande text: "Lagtinget uppdrar åt landskapsregeringen att omforma sättet för hur förvaltningen bredare involveras i beredandet av lagstiftning för att öka produktiviteten, underlätta för lagberedarna och förbättra kvaliteten på framställningarna samt att överse ledningsfunktionerna på lagberedningen t.ex med bistånd och erfarenheter från andra lagberedningsorganisationer."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand