Finansmotion 50/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 50/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 49.95.90 Överföring till utjämningsfond

 

Den ekonomiska situationen som råder kan vara tillfällig och det är sålunda viktigt att inte bygga upp kostsamma strukturer efter det nu rådande inkomstläget, tvärtom bör processen med att effektivisera och modernisera förvaltningen fortgå. Som framgår av motionen om den ekonomiska politiken är det vår uppfattning att konsumtionsutgifterna kunde minskats med 4-5 miljoner EUR utan att försämra kvaliteten på servicen. Detta arbete låter sig inte göras med de knappa resurser som ett oppositionsparti har varför vi avstår eftersom det dessutom skulle inneburit ett 50-tal finansmotioner ytterligare. Det är dock vår förhoppning att finansutskottet kan strama upp budgeten en aning. Vi föreslår att överskottet av våra ändringar i budgetförslaget förs till utjämningsfonden.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 49.95.60 höjs med 3.680.000 EUR

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström