Finansmotion 50/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 50/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl..

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av moment 46.13.54 Understöd för ungdomsensembeln Alandia Strings

 

Åländska kulturföreningar ges årliga stöd ur moment 46.13.50. Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier. Det är inte motiverat att lyfta ur en enskild förening och ge den ett eget moment i landskapets budget. Varför just en särskild förening favoriseras framom andra är mycket svårt att motivera och ger inte heller likvärdiga verksamhetsförutsättningar för kulturlivet som helhet. Övriga föreningar beviljas sina medel efter prövning i Ålands kulturdelegation. Därför bör momentet utgå och motsvarande medel i stället upptas under 46.13.50.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

                                           

att momentet 46.13.54. samt anslaget under detsamma utgår.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback