Finansmotion 50/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 50/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett anslag om 20.000 euro under ett nytt moment 47.52.80 Golfbana i östra Saltvik för en utredning av byggandet av en golfbana

 

 

De antagligen bästa naturliga förutsättningarna för en högklassig golfanläggning finns i området Sonröda-Syllöda-Tengsöda i östra Saltvik. Kuperad terräng, ett flertal sjöar m.m. innebär att man inte behöver göra stora ingrepp vid utformandet av banorna. För att stärka den regionala balansen och med tanke på svårigheten att få markägare att medverka i Grelsbyområdet föreslår vi att man snabbt utreder förutsättningarna att få igång ett golfbanebygge i östra Saltvik. Åland behöver nu snabbt få igång ett dragande golfbaneprojekt då möjligheten att få tid att spela på befintliga banor är mycket begränsade. Golfsporten är en aktivitet som förlänger säsongen för besöksnäringen och den är dessutom mindre känslig för konjunkturer och valutakurser än andra grenar av idrottsturismen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås

 

att ett nytt moment; 47.52.80 Golfbana i östra Saltvik, inrättas med ett anslag om 20.000 EUR för  att snabbt utreda möjligheten att få igång byggandet av en högklassig golfbana i Östra Saltvik

 

 

Saltvik den 18 november 2001

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm