Finansmotion 51/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 51/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av anslag under ett nytt moment 45.30.51
Stödjande av cancersjuka

 

 

Stöd åt personer som drabbats av cancersjuka har under många år funnits i landskapets budget ända till budgeten för år 2004, då detta inte upptogs och momentet utgick.

     Cancersjukdom är en sjukdom som tidvis är väldigt kostsam för den som drabbats. Utvecklingen av dyra läkemedel som utvecklats, och som väsentligt förbättrar behandlingen, belastar i hög grad den drabbade ekonomiskt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att under ett nytt moment 45.30.51 Stödjande av cancersjuka upptas 40.000 €.

 

 

Mariehamn den 17 november 2005

 

 

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Roger Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

Viveka Eriksson