Finansmotion 51/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr  51/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservering av medel under anslaget för understöd för kollektivtrafik (48.10.45) för väntkurer för busstrafiken

 

 

Sedan många år tillbaka passerar en rad linjebussar Sundbloms skvär där det finns flera hållplatser. Dessa hållplatser saknar väntkurer och man kan ofta se väntade passagerare i ur och skur vänta på sin buss.

     Det är hög tid att erbjuda dessa kollektivtrafikresenärer den lilla servicen att de får skydd för vind och regn medan de inväntar sin buss.

     Vi föreslår därför att lagtinget reserverar ca 15.000 euro för behövliga väntkurer för bussarna i Sundbloms skär.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

att av anslaget 48.10.45 Understöd för kollektivtrafiken i budgeten för 2002 reserveras medel för ett tillräckligt antal väntkurer i Sundbloms skvär.

 

 

Mariehamn den 15 november 2001

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Anne-Helena Sjöblom