Finansmotion 52/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 52/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 48.30.20 Vägar, broar, hamnar och linfärjor, verksamhetens utgifter med 210.000 euro samt om ändring av motiveringen till momentet

 

 

När samhället konkurrerar med privata entreprenörer i branscher där sådana finns skall det ske på jämbördiga villkor. Landskapstyrelsen bör därför jämföra kostnaden för vägunderhållet och på sikt sälja ut maskinparken om samhället inte är konkurrenskraftigt. Därför är det inte motiverat att inköpa en ny lastbil för 210.000 EUR.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

1. att anslaget under moment 48.30.20 minskas med 210.000 EUR

 

2. att motiveringen under moment 48.30.20 ändras så att texten ”Föreslås ett anslag… …av en lastbil.” strykes.

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman