Finansmotion 53/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 53/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Eriksson m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av text i allmänna motiveringen under rubriken Utveckling av förvaltningen

 

 

I den allmänna motiveringsdelen under rubriken Utveckling av förvaltningen framkommer det att landskapsregeringen konstaterar att landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller ledamot av landskapsregeringen bör ändras så att det inte är möjligt att vara tjänstledig från en tjänst som avdelningschef vid allmänna förvaltningen för lagtings- eller landskapsregeringsuppdrag.

     Utgående från detta har landskapsregeringen erbjudit avdelningschefen för näringsavdelningen ett övergångsförfarande, vilket innebär att han inte upprätthåller sin tjänst fram till den 1 november 2008 då hans tjänsteförhållande skulle upphöra.

     Anslag för detta arrangemang under år 2006 föreslås under moment 44.95.08.

     Detta förfarande är inte möjligt. En viss kategori av tjänstemän kan inte behandlas annorlunda än övriga tjänstemän, speciellt inte då det kraftigt berör medborgarnas grundlagstadgade rätt att delta och ställa upp i politiska val. I detta förslag kränks även jämlikheten mellan tjänstemännen på ett flagrant sätt.

     Det är även helt principvidrigt att med samhällsmedel betala bort en tjänsteman. Då det uppenbarligen inte föreligger grund för uppsägning, omplacering, varning eller andra disciplinära åtgärder kan man inte förfara med betydande samhällsmedel på detta sätt. Med detta budgetförslag inför vi nya principer som blir riktgivande i framtiden!

 

Med hänvisning till ovan nämnda föreslår undertecknade att

 

 

att hela tredje stycket under rubriken Utveckling av förvaltningen i de allmänna motiveringarna utgår.

 

 

Mariehamn den 17 november 2005

 

 

Roger Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Viveka Eriksson