Finansmotion 53/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 53/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till allmänna motiveringarna under en ny rubrik Regional utveckling

 

I budgeten för år 2006 fanns under allmänna motiveringar en rubrik om regional utveckling med underrubriker om bland annat skärgårdsutveckling, lantbruks- och landsbygdsutveckling, skogsbruk och fiskerinäringen och så vidare. I förslaget till budget för år 2007 har inte den regionala politiken fått någon egen rubrik alls utan ämnet avhandlas kortfattat under huvudrubriken näringspolitik.

     Regional utveckling är enligt motionsställarna, inte ett prioriterat område i detta budgetförslag.

     Begreppet regionalpolitiken bör diskuteras och lyftas upp till ett prioriterat politikområde igen. Om regionerna stad, landsbygd och skärgård är starka så är hela Åland starkt.

     En utredning om kostnadsbilden för invånarna i de olika regionerna för vanliga basvaror i affärer, boende och byggnation, kostnader för vardagslivets övriga verksamheter kunde med fördel göras för att utgöra en grund för samhällsdebatten.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till allmänna motiveringarna fogas ett tillägg med rubriken "Regional utveckling" som har följande lydelse: "Landskapsregeringen återkommer under året till lagtinget med ett meddelande om regionalpolitiken som även innehåller en utredning om invånarnas kostnader för vardagslivet i de olika regionerna."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Katrin Sjögren