Finansmotion 53/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 53/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Bättre förutsättningar för näringslivet

 

Den åländska näringspolitiken i den mån den funnits de senaste åren har befunnit sig på ett rätt akademiskt plan som inte apelerat till typiska åländska småföretagare och innovatörer. Många företagare framhåller att de känner det meningslöst att besöka tex Näringsavdelningen. De företagsundersökningar som gjorts har nästan alltid visat att minskad byråkrati och bättre förutsättningar att driva företag har kommit som nummer ett på företagens önskelista. Ett projekt för att minska byråkratin borde ha startats för länge sedan. Med nuvarande krångel bör företagscoacher som hjälper företagare till rätta i byråkratidjungeln inrättas. När det gäller att skapa bästa möjliga förutsättningar för företagande är de största experterna företagarna själva. För att få en nystart på näringspolitiken bör Näringsavdelningen tillsammans med de olika näringsgrenarna, genomföra branschanalyser, bearbeta analyserna och utforma sektorvisa utvecklingsstrategier, enligt modell från det sjöfartspolitiska programmet från 1999. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att första stycket i allmänna motiveringarna under rubriken ”Främjande av näringar” utgår, och i stället får följande lydelse: Landskapsregeringens uppgift är att ge det åländska näringslivet goda förutsättningar för verksamhet, utveckling och risktagande. Mot den bakgrunden kommer näringsavdelningen under 2011 tillsammans med de olika näringsgrenarna att genomföra branschanalyser, bearbeta analyserna och utforma sektorsvisa utvecklingsstrategier. Vidare uppstartas under året ett projekt med syfte att minska byråkratin och skapa bättre förutsättningar för företagande. Innan effekterna av det arbetet slagit igenom fullt ut, inrättas företagscoacher som hjälper småföretagare tillrätta med byråkrati och administration

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson