Finansmotion 54/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 54/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring i motiveringarna till kapitel 46.25

Ålands Läromedelscentral

 

 

Kostnaderna för läromedelscentralen finansieras av landskapet till 40 % och av kommunerna till 60 %. Läromedelscentralen skall betjäna hela landskapet, skolor och barnomsorg. Systemet med många huvudmän gynnar inte verksamheten snarare hämmas utvecklingsmöjligheterna och dessutom innebär upplägget onödig byråkrati.

     Därför finns det orsak att överföra verksamheten på en huvudman, landskapet, som har ansvar för service till hela Åland. Verksamheten skull fortsättningsvis bedrivas i gott samarbete med utbildningsavdelning, skolor och daghem och producera de tjänster som efterfrågas från berörda parter. De minskade ekonomisk kraven på kommunerna skall givetvis beaktas i de allmänna ekonomiska uppgörelserna mellan landskapet och kommunerna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringarna till kapitel 46.25 Ålands läromedelscentral utgår tredje stycket som ersätts med följande text:

"Under året överförs ansvaret för läromedelscentralens verksamhet på landskapet."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren