Finansmotion 54/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 54/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Göte Winé m.fl.

2008-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

Ändring av motiveringen till moment 46.60.74, Utvecklande av Bomarsund (R)

 

Satsningarna i Bomarsund fortsätter med målet att skapa ett internationellt intressant besöksmål, som lyfter fram Bomarsunds historia samt demilitariseringens och neutraliseringens uppkomst. Under år 2007 har lagtinget i tilläggsbudget fastställt kostnaderna för uppförandet av besökscentret till 2.850.000 euro. Drifstkostnaderna för Bomarsund inklusive områdesskötsel,  personal och städtjänster uppskattas till 210.000 euro. Områdets skötsel har hittills kostat ca 100.000 per år. Intäkterna för uthyrning av kaféverksamhet, biljettförsäljning och museishop uppskattas till minst 50.000 euro per år.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund erhåller följande utformning:

        "Projekteringen av besökscentret är klar. Landskapsregeringen avser att bjuda ut projektet omgående för att möjliggöra byggstart senast under hösten 2008. Samtidigt bjuds kaféverksamheten, biljettförsäljningen och museishopen ut till en privat entreprenör. "

 

 

Mariehamn den 23 april 2008

 

 

Göte Winé

 

 

Barbro Sundback

 

 

 

 

Carina Aaltonen