Finansmotion 54/2010-2011

Tillhör ärendet: Satsning på elbilar
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 54/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Satsning på elbilar

 

 

Åland har gynnsamma förutsättningar och således alla möjligheter att i större utsträckning gå över till användande av elbilar. Korta avstånd, ett svagt kuperat landskap, en stor potentiell utveckling av vindkraften och en på senare tid ökad miljömedvetenhet bland folket talar för en förändring. Den långsiktiga visionen skall vara ett Åland självförsörjande på vindkraft, där också landskapets fordon nyttjar denna naturliga resurs i maximal omfattning. Det offentliga Åland skall vara ett föredöme för ålänningarna och så även på miljöfronten.

 

Med anledning av ovanstående föreslår jag

 

att under rubriken ”HÅLLBAR UTVECKLING” i de allmänna motiveringarna efter det andra stycket infogas ett nytt stycke som lyder enligt följande: ” Landskapsregeringen går med tanke på Ålands naturligt goda förutsättningar in för att fordon drivna med fossila bränslen i största möjliga mån byts ut till elbilar, vid förnyandet av landskapets fordonspark.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson