Finansmotion 54/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr  54/2001-2002

Vicetalman

Datum

 

Bert Häggblom

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten med 270.000 euro samt om ändring av motiveringen till momentet

 

 

Landskapsstyrelsen föreslår att Marsunds gamla bro skall rivas. Undertecknade föreslår att bron får bli kvar och att området kring bron snyggas upp och att en lämplig anslutning byggs till bron. Bron kan användas för gångtrafik och sommartid kunde bron upplåtas för caferörelse i någon form. Fiske och utsiktsbetraktelse är aktiviteter som med fördel kan företes på bron. Kostnaden för en rivning är 300.000. Ovannämnda åtgärder görs för 30.000 EUR. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

 

1. att anslaget under moment 48.30.77 minskas med 270.000 EUR

 

2. att motiveringen under momentet 48.30.77 under rubriken ”Trafikområde 1” andra stycket ersätts med följande text: ”den gamla Marsunds bron bibehålls . Området kring bron snyggas upp och en anslutning byggs på lämpligt sätt”

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman