Finansmotion 55/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 55/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Eriksson m.fl.

2006-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till allmänna motiveringarna, Trafik- och transportpolitik

 

 

I den allmänna motiveringsdelen  under rubriken Trafik- och Transportpolitik, underrubrik Trafiksäkerhet framkommer det att landskapsregeringen avser att innan införskaffning av utrustning för automatisk hastighetsövervakning klargöra vilken form som bäst motsvarar behoven. Om detta finns ett anslag upptaget under moment 48.01.05.

 

Trafiksäkerheten är av synnerlig vikt för ålänningarna. Hastighetsöverskridningar är alltid förenade med livsfara både för den som bryter mot hastighetsbegränsningarna samt för andra medtrafikanter. Utredningar visar att systemet med kameraövervakning av hastighetsbegränsningar kraftigt minskar antalet hastighetsöverskridningar och att antalet dödsolyckor minskar dramatiskt. Därför är det av största vikt att landskapet omedelbart införskaffar nödvändig utrustning för att förebygga dessa trafikbrott.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår undertecknade

 

att följande tillägg fogas till under texten i första stycket under rubriken Trafiksäkerhet, i allmänna motiveringarna:

"Landskapsregeringen återkommer med tilläggsbudget i brådskande ordning, om det visar sig att budgeterade medel för införskaffning av utrustning för automatisk hastighetsövervakning inte är tillräckliga."

 

 

Mariehamn den 17 november 2005

 

 

Roger Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Viveka Eriksson