Finansmotion 55/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 55/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till allmänna motiveringarna, Näringspolitik

 

En bild av Åland som ett byråkratiskt samhälle där företagandet försvåras uppmålas ofta och det sker inte minst under lagtingsdebatterna där ordet byråkrati och speciellt dess nackdelar ofta lyfts upp.

Om det är så att vi har en överstor och kanske onödig byråkrati som företagare och speciellt eventuella nya företagare har att brottas med så är det skadligt. Om vi inte har en överstor byråkrati så är det i sin tur viktigt att det framkommer, så att inte någon låter sig hindras till att bli företagare av rädsla för just byråkratin.

     Speciellt småföretagare har ofta knappa resurser att hantera en stor byråkrati och framför allt för deras skull bör vi utreda hur det byråkratiska läget för våra företagare är. Då vi fått en samlad bild av vad och vilka byråkratiska svårigheter som våra företagare har att arbeta med så har vi också ett underlag för kommande beslut på detta område.

     Näringsavdelningen eller ÅSUB kunde lämpligen utföra en byråkratiutredning.

     Målsättningen är att avbyråkratisera företagandet så långt det rimligen är möjligt och på det sättet skapa förutsättningar för vårt näringsliv.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till allmänna motiveringarna under rubriken Näringspolitik fogas ett tillägg som har följande lydelse: "Landskapsregeringen utför under året en byråkratiutredning i syfte att klarlägga på vilket sätt förutsättningarna för näringslivet på Åland kunde förbättras."

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Katrin Sjögren