Finansmotion 55/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 55/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2008-04-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Höjning av anslaget under moment 45.10.55, Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd

 

 

Den relativa fattigdomsgränsen på Åland för personer med små inkomster ligger just under 1000 euro i månaden. Pensionsutvecklingen har varit svag i jämförelse med löneutvecklingen i landet. Mellan åren 1993 och 2006 ökade realinkomsterna i medeltal med 31,5 procent för löntagarna medan folkpensionärernas realinkomster ökade endast med 4 procent.

     För att garantera de pensionärer som lever under den relativa fattigdomsgränsen en drägligare försörjning införs ett behovsprövat stöd i form av ett förebyggande utkomststöd till alla pensionärer vars disponibla inkomst ligger under 900 euro per månad. Stödet utgör skillnaden mellan den disponibla inkomsten och 900 euro.

     Understödet utbetalas av kommunerna från och med den första juli till årets slut. Kommunerna kan erhålla full kompensation från landskapet mot redovisning av utbetalade förebyggande utkomststöd.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att anslaget under moment 45.10.55 höjs med 1.000.000 euro och att det förebyggande utkomststödet beviljas enligt behovsprövning till pensionärer som har en disponibel inkomst under 900 euro i månaden.

 

 

Mariehamn den 23 april 2008

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

 

Göte Winé