Finansmotion 55/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 55/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 46.34.20.

Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

 

På Åland har vi ett stort intresse för musik och musikundervisning. Åländskt musikliv har utvecklats enormt sedan Ålands musikinstitut inledde sin verksamhet. För att ytterligare nå ut till barn runt om på Åland vore det värdefullt om institutets kompetens även kom till nytta runt om på Åland så att barnmusikledare inom kyrka, ungdomsföreningar och kommuner kunde få fortbildning inom musikinstitutets ram. Inom alla konstområden är det bra om barn kommer i kontakt med dem redan som små. Detta skulle också bredda basen för framtida studerande vid musikinstitutet. Även den sk musiklekisverksamheten som tidigare funnits vid ÅMI bör återupptas och inledas höstterminen 2009.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringarna under moment 46.34.20. fogas följande tillägg: Inom ramen för verksamheten föreslås att en förberedande musikundervisning för barn, så kallat musiklekis, inleds hösten 2009 samt att institutet successivt utvecklar sin verksamhet runt om i landskapet.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback