Finansmotion 55/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr  55/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Salmén

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 48.50.20 Verkstad och lager, verksamhetens utgifter med 100.000 euro

 

 

Med tanke på den väntande konjunkturnedgången föreligger ej skäl till att utöka verksamheten vid landskapets verkstad. Samma nivå som 2001 föreslås samtidigt som utvärdering av verkstaden bör göras under året.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 48.50.20 verksamhetens utgifter minskas med 100.000 EUR

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Olof Salmén

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Bert Häggblom

 

 

Danne Sundman