Finansmotion 56/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 56/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen under moment 46.01.04. Utvecklingsarbete

 

 

I budgetens allmänna motivering under rubriken miljöpolitik s.15 framhålls informationsspridning som en viktig övergripande del av att förverkliga miljöhandlingsprogrammet.

     Även under utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning understryks miljöarbete. Där föreslås att skolornas utvecklingsarbete i bl.a. miljömedvetenhet skall stödas.

     Landskapsregeringen skulle med fördel kunna köpa dessa tjänster av Agenda 21. Landskapsregeringen har ett grundläggande ansvar när det gäller gräsrotsarbetet samt det övergripande och globala ansvaret för att FN-deklarationen, d.v.s. agenda-21-processen, fortgår.

     Agenda 21 för fram miljötänkandet på ett positivt och kreativt sätt utan att skuldsätta och kritisera. Man ger även konkreta och handfasta råd till kommunerna och enskilda medborgare.

     Verksamheten arbetar målmedvetet med utbildning och attityder bland barn och unga.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att till detaljmotiveringen under moment 46.01.04 fogas följande:

- att landskapsregeringen för att uppmuntra och stöda det positiva miljöarbetet som Agenda 21 står för samt för att befrämja miljömedvetenhet hos barn och ungdomar upphandlar informationstjänster av Agenda 21.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Roger Eriksson

Viveka Eriksson