Finansmotion 57/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 57/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 46.05.53 Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning

 

 

Ålands Hantverksskolas existens har diskuterats i åratal.

Beslut om fortsatt verksamhet blir definitiv nu när Föreningen Ålands Slöjd och konsthantverk rf har meddelat att de inte kommer att fortsätta driva skolan.

Nu gäller det för landskapet att ta slutligt beslut hur skolans framtid skall se ut.

Om vi värdesätter utbildningen inom hemslöjd och konsthantverk bör skolan införlivas under landskapets utbildningssystem och inte lämnas att drivas av frivilliga organisationer med oklara ekonomiska förutsättningar. Ålands folkhögskola är en naturlig administratör för utbildningen eftersom vissa delar av dess undervisning tangerar hantverksskolans.

Sunds kommun har länge visat intresse för att få bibehålla hantverksskolan inom kommunen. Ribacka-området och Kastelholm har goda förutsättningar att utvecklas till ett hantverkscentrum. Ribacka och Kastelholms gårds byggnader kan användas både för utbildning men även av åländska hantverkare och konstnärer till tillverkning och försäljning samt utställningar. Tillsammans med Kastelholms gård kunde området utvecklas till ett centrum med flera ben att stå på året runt

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under ovanstående moment minskas med 65.000 € och

att motiveringen under moment 46.05.53 Landskapsunderstödhemslöjdsutbildning förändras och  får följande lydelse:

För understöd enligt LL om läroanstalter för hemslöjd i landskapet Åland (13/1943) föreslås ett anslag om 95 000 € som understöd till Ålands slöjd och konsthantverk att under vårterminen 2006 driva Ålands hantverksskola och samt att landskapsregeringen i brådskande ordning utreder möjligheten för att starta utbildning i hemslöjd på Ribacka med Ålands folkhögskola som administratör och Ålands landskapsregering som finansiär och att landskapsregeringen i tilläggsbudget presenterar utgifterna för hantverksskolans planering och drift i egen regi.
 

Mariehamn den 18 november 2005

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Katrin Sjögren

Roger Eriksson

 

 

Åke Mattsson

Viveka Eriksson

 

 

Sune Mattsson