Finansmotion 57/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 57/2006-2007

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen till kapitel 46.05
Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning

 

 

Det fria bildningsarbetets uppgift är att ge möjligheter för enskilda personer att fördjupa sitt konstnärliga och teoretiska kunnande. Verksamheten skall ha som syfte att stöda människor i deras personlighetsutveckling. Mångsidigheten utvecklas genom studier som befrämjar kunskap, konstnärlig
färdighet, livs- och världsåskådning samt hantverksskicklighet och
uttrycksförmåga.

     Alla skall ha, oberoende av begränsande omständigheter, en möjlighet att utnyttja utbudet. Eftersom alla sexton kommuner gemensamt skall stå för Medborgarinstitutets verksamhet har problem uppstått. Enskilda
medborgare kommer i kläm och verksamhetens möjligheter att utvecklas kringskärs.

     För att trygga en verksamhet som är lika för alla oberoende boningsort borde ansvaret för medborgarinstitutets verksamhet lyftas upp på landskapsnivå. Landskapet kan stå som huvudman för verksamheten men köpa tjänster av Mariehamns stad som byggt upp kompetensen inom området. De minskade ekonomisk kraven på kommunerna och landskapets utökade utgifter skall givetvis avspeglas i de allmänna ekonomiska uppgörelserna mellan landskapet och kommunerna.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringen till kapitel 46.05 Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning införs följande skrivning efter det andra stycket:

"Under året utreds konsekvenserna av en överföring av ansvaret för Medborgarinstitutets verksamhet från kommunerna till landskapet."

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren