Finansmotion 57/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 57/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


United World College, höjning av anslag

 

Från och med nästa år bekostar inte landskapsregeringen längre den åländska studieplatsen vid Röda korsets internationella gymnasium i Norge. Sedan Åland tillsammans med de andra nordiska länderna grundande Red Cross Nordic United World College 1995 har cirka 15 åländska ungdomar tagit examen vid gymnasiet. Nu tänker Ålands landskapsregering avsluta samarbetet med hänvisning till det ekonomiska läget. Skolan erbjuder istället Åland en av sina friplatser på samma grunder som åt en elev från till exempel Sudan. Åland har varit med och grundat RCNUWC tillsammans med de andra nordiska länderna och i solidaritet med den övriga världen. Att Ålands landskapsregering nu fråntar sig ansvaret för den gemensamma skolan är  inte värdigt. Ännu värre är det om Åland ska uppta en studieplats som borde tillkomma en elev från tredje världen. Lagtinget uppmanade landskapsregeringen i samband med första tilläggsbudget för 2009 att överväga andra finansieringssätt innan man överger skolsamarbetet. Tills detta arbete är gjort föreslås att medel upptas för en åländsk elev också för 2010.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.17.05 Utgifter för åländska studerande i Norden (VR) höjs med 15.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen