Finansmotion 58/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 58/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 47.03.41
Turismens främjande

 

 

För att höja Ålands dragkraft som turistisk resmål fordras ständigt arbete och nytänkande.

     I turismstrategin tas Ålands ”maritima image” upp som ett säljargument. Liberalerna har redan på nittiotalet lyft fram idén om Åland som ”Barnens öar” och ”Barnens Åland” som komplement till de satsningar som görs för den så kallade vuxenturismen.

     Mot bakgrund av den sjöfartstradition som Åland har, föreslår vi att landskapsregeringen tar initiativ till en utredning om ett ”Experimentarium” som på olika sätt synliggör vindens, havets och sjöfartens egenskaper. ”Experimentarium” kan till exempel vara ett ”Drömskepp” som ger möjlighet för barn att genom olika aktiviteter uttrycka och använda sin fantasi och kreativitet

     Verksamheten kan locka skolgrupper under hela året och bli en värdefull attraktion för den inom besöksnäringen strategiska gruppen barnfamiljer och vara en bra komplement som säsongsförlängare. Ett besök på "Experimantarium" kan även väcka ungdomars intresse för sjöfarten och senare i livet leda till att man väljer den som sitt yrke.

     En naturlig placering för satsningen är i anslutning till Sjökvarteret.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget i budgeten för 2006 höjer anslaget för moment 47.03.41 Turismens främjande med 10.000 € för att utreda ett ”Experimentarium” i syfte att höja Ålands status som turistmål bland barnfamiljer.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Mats Perämaa

Sune Mattsson

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Åke Mattsson